ข่าวสารและกิจกรรม

การสอบกลางภาค นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

 

Pic144Re

Pic444Re_3

    วันที่ 2 กรกฏาคม 2561 ดร.อติญาณ์ ศรเกษตริน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ร่วมด้วยบุคลากรภายใต้สังกัด คณะครูและคณาจารย์ ร่วมกับบริษัท Star Software สนับสนุนระบบการทดสอบ Online ในการสอบกลางภาคของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะครูและอาจารย์  ถึงความสะดวกรวดเร็วในการสอบออนไลน์ รวมถึงนักเรียนที่สอบมีความตื่นเต้นในการสอบออนไลน์ครั้งนี้ด้วย

    โดยก่อนการสอบได้มีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการทำข้อสอบ Online ก่อนเรื่มทำการสอบ ซึ่งสามารถใช้ โน๊ตบุ๊ค คนละ 1 เครื่อง สมาร์ทโฟน เนื่องจากไม่ต้องมานั่งฝนกระดาษคำตอบให้เมื่อยนิ้ว  เพียงแค่อ่านกดและคลิกเลือกคำตอบในระบบ ซึ่งใช้เวลาอันสั้นสะดวก ชัดเจน และรวดเร็ว ในการนี้ท่านรองกลุ่มงานวิชาการ ดร.ธัญพร ชื่นกลิ่น คุมการนำเข้าข้อสอบ เนื่องจากเป็นข้อสอบส่วนกลาง ซึ่งสอบเหมือนกัน พร้อมกัน ทุกแห่งทั้งประเทศ วัดศักยภาพในการสอบกลางภาคของนักศึกษา ซึ่งผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

   ระบบจัดการทดสอบออนไลน์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน ก็เพื่อให้ทางสถาบันมีศูนย์กลางการจัดเก็บข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด คุณครูสามารถนำข้อสอบที่มีอยู่เดิมในรูปแบบไฟล์  Microsoft Word  เข้าสู่ระบบได้โดยตรงผ่านระบบเครือข่ายเพื่อจัดชุดทดสอบออนไลน์ และสามารถสอบผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ท สมาร์ทโฟนอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนทราบผลการสอบทันที และคุณครูได้รับรายงานต่างๆทันที ด้วยเช่นกัน

 

อ่านต่อ...