ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวคิดการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะและอิงมาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา

จากปัญหาผู้เรียนยังไม่มีคุณภาพตามที่พึงประสงค์ ผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ตกต่ำทั้งจาก ผลการทดสอบระดับชาติ ( O-NET) และนานาชาติ ( PISA) รวมทั้งยังขาดคุณลักษณะอันพึงประสงค์หลายประการ เช...

อ่านต่อ...

ประกาศผลสอบ O-Net ปี 2564

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) National Institute of Educational Testing ได้ประกาศผลสอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และวันที่ 27 เมษายน 2564 ชั้น...

อ่านต่อ...

โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สนับสนุนระบบการจัดทำแผนและติดตามโครงการเพื่อการประกันคุณภาพ

วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 บาทหลวง ดร.สมิต ผู้อำนวยการ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ร่วมด้วยนายเอกพล ปริปุรณะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิ...

อ่านต่อ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา Sarasas Ektra School ระบบคลังข้อสอบ ออนไลน์

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 นาย พิสุทธิ์ ยงค์กมล ผู้จัดการและผู้อำนวยการ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ร่วมด้วยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมฟังการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบคลังข้อ...

อ่านต่อ...

ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบันสนับสนุน TP 59 ระบบฝึกฝนและพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ดร . คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบัน รองหัวหน้าตามภารกิจพรรคประชาธิปัตย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรัฐบาล...

อ่านต่อ...

โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ร่วมกับโรงเรียน ภาคตะวันออกและโรงเรียนเครือข่าย 46 ICT ร่วมอบรม “โครงการ Google Coding Teacher Leader” เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพในการสอน “Computational Thinking ภายใต้การสนับสนุนของ Google

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับงาน บุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนภาคตะวันออกและโรงเรียนเครือข่าย 46 ICT ร่วมอบรม “ โครงการ Google Coding Teacher Leader” เพื่อเข้าสู่ก...

อ่านต่อ...

โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ร่วมกับบริษัท Star Software สนับสนุนระบบติววิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำการจัดการทดสอบเพื่อคัดกรองเด็กนักเรียนในการเตรียมความพร้อมสู่ O-Net

วันที่ 9 กันยายน 2562 นาย อัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมด้วยบุคลากรภายใต้สังกัด คณะครูและคณาจารย์ ร่วมกับบริษัท Star Software จำกัด เป็นประธานในพิธี เปิดการอบรมระบบติว...

อ่านต่อ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ สำหรับศตวรรษที่ 21 (ระบบเช็คชื่อรายคาบและบันทึกเพิ่ม ลดคะแนนพฤติกรรม)โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นางสาว นิติพร เนติ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านนา “ นายกพิทยากร ” ร่วมด้วยคณาจารย์และบุคลากรภายใต้สังกัด เข้าร่วมฟังการอบรมเชิงปฏิบ...

อ่านต่อ...

โรงเรียนไชยาวิทยา อบรมเชิงปฏิบัติการระบบจัดทำแผนและติดตาม โครงการ เพื่อการประกันคุณภาพ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นาย สุรศักดิ์ อักษรสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยาวิทยา ร่วมด้วย นางวาสนา วิเศษ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอ...

อ่านต่อ...

การประชุมการดำเนินงานของกลุ่ม รร.ผู้นำ 46 ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย ประจำปี 2562 และอบรมการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง ปลอดภัย บนโลก Online

เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2562 นายสมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เป็นประธานในการ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และวิชาการสำหรับ...

อ่านต่อ...