เมนูหลัก

StarSoftware

 • Website Platform

  Website Platform

 • All Education Solution

  All Education Solution

 • Tablet Platform

  Tablet Platform

 • Application Development

  Application Development

STAR SOFTWARE

 

StarSoftware

STAR  SOFTWARE

จากประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ ก้าวสู่การพัฒนาโปรแกรมด้านการศึกษา เพื่อให้โรงเรียนมีเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ศักยภาพนักเรียนที่ทันสมัย โดยเฉพาะเพื่อช่วยให้คุณครู สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่า  โดยการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชนเป็นการคืนกำไรสู่สังคม

NEWS UPDATE

ทั้งหมด