ข่าวสารและกิจกรรม

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สนับสนุนระบบการสมัครเรียนออนไลน์ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

 Pic23Re_2

 Pic44Re_1

 

 Pic66Re_2

 Pic33Re_1 

 

   เมื่อวันที่  24 กุมภาพันธ์  2561 นายพูลศึกดิ์  จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ  คณะครู-อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์และทะเบียนนักเรียน  Admissions &  Register System  ประเภทห้องเรียนพิเศษ  ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2561

 

 ภาพรวมระบบ

    เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสมัครของนักเรียน และยืนยันข้อมูลของนักเรียน   จัดเก็บข้อมูลการสมัครเรียนแทนการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสารทำให้เพิ่มความสะดวก ความรวดเร็วในการทำงาน ผู้สมัครสามารถดูข้อมูลเพื่อค้นหา ห้องสอบ  เลขที่นั่งสอบ โดยเรียกดูที่ระบบฐานข้อมูลที่ถูกจัดเก็บ

ส่วนประกอบหลัก มีดังนี้

1.       เพื่อวางแผนในการรับนักเรียนใหม่ที่มีความพร้อมในการศึกษา

2.       เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียนในการดำเนินงานทางศึกษาของโรงเรียน

3.       เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น

   โดยระบบ รับสมัครนักเรียนออนไลน์และทะเบียนนักเรียน Admissions &  Register System เป็นระบบคีย์รหัส ประชาชนเข้าระบบ กรอกข้อมูล/เอกสารแนบ สามารถเลือกแผนการเรียนได้  ซึ่งเด็กนักเรียน สามารถเข้าลิงค์ในหน้ารับสมัครนักเรียนออนไลน์  กรอกรายละเอียดที่บ้าน และปริ้นซ์เอกสารการสมัครมายื่นที่โรงเรียน สามารถลดระยะเวลาและตรวจสอบได้

   บริษัท Star Software  รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สนับสนุน และให้ความไว้วางใจระบบการสมัครนักเรียนออนไลน์ ของทางบริษัท  ซึ่งระบบรับสมัครนักเรียน จะสามารถช่วยลดขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์  ประหยัดค่าใช้จ่าย และเป็นข้อมูลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งถือเป็นประโยชน์ ต่อโรงเรียน  ทำให้เกิดความรวดเร็วทั้งผู้สมัครเรียน และลดขั้นตอนการรวบรวมเอกสารของผู้ที่เกี่ยวข้อง และสามารถขยายผลไปสู่โรงเรียนที่สนใจทั่วประเทศต่อไป

 

 

 

อ่านต่อ...