ข่าวสารและกิจกรรม

งานเลี้ยงปีใหม่ Star software ประจำปี

Pic6Re_14  Pic8Re-1  Pic11Re_7 
Pic33Re  Pic60RE  Pic1Re_34 
 Pic15Re_6  Pic17Re-1 Pic21Re-1 
Pic40Re  Pic53Re  Pic55Re 
Pic35Re  Pic61Re  Pic62Re_1 

      เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 นายรัมยง อนุมานราชธน  ประธานบริษัท Star software และ นางสาวณปัทม์  อาบทิพย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท  Star software จัดงานเลี้ยงฉลองเทศกาลปีใหม่ ให้กับพนักงานบริษัท Star software  เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศผ่อนคลายและความสนุกสนานให้กับพนักงานในบริษัท หลังจากได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับการทำงานมาอย่างเต็มที่ตลอดทั้งปี คณะผู้บริหารได้จัดกิจกรรมจัดเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำในแต่ละปี โดยนโบบายหลักต้องการให้พนักงานสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมและลุ้นรับของรางวัลที่ทางฝ่ายบริหารได้จัดเตรียมไว้ โดยปราศจากแอลกอฮอล์

      และในทุกๆ ปีที่มีการจัดกิจกรรม พนักงานได้มีส่วนร่วม การร่วมรับประทานอาหารที่คณะผู้บริหารจัดเลี้ยง โดยปีนี้ได้ ร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่ร้าน Shabushi  Buffet ณ เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์  เพื่อให้พนักงานได้อิ่มหน่ำสำราญพร้อมที่จะลุยงานกันต่อไป

      นอกจากนั้นยังจัดให้มีการจับฉลากของรางวัลที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้เพื่อให้พนักงานร่วมลุ้น  เพื่อสร้างเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมให้เกิดความรักและรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน  บริษัท Star software  เชื่อเสมอว่าการสร้างสังคมบรรยากาศการทำงานที่ดี ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานรักความสามัคคีและรู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ถ่ายทอดประสบการณ์ พัฒนาความสามารถด้านต่างๆ จะช่วยส่งเสริมให้บุคคลากรเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคนให้เป็นผู้ที่ตื่นตัวและเปิดรับสิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

      

The power of teamwork เพราะเราศรัทธาในการทำงานร่วมกันเป็นทีมค่ะ

 

อ่านต่อ...