ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดโครงการบูรณาการสู่อาชีพในศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบ Conference และการสอบออนไลน์ วันที่ 14 ส.ค. 2558 ณ โรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Pic1Re_12Pic2Re_14Pic3Re_12Pic4Re_10

หมายเหตุ : โครงการที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นโครงการบูรณาการสู่อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้ กระบวนการเรียนรู้ 5 Steps ในศตวรรษที่ 21

ในการศึกษาหาความรู้ เพื่อให้ได้คำตอบและเป็นประโยชน์ในเรื่องที่จะศึกษา หากผู้ใดสนใจ ติดต่อตามเอกสารที่ปรากฏนี้ได้เลยค่ะ 

อ่านต่อ...