ข่าวสารและกิจกรรม

การอบรมระบบคลังข้อสอบ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 บ้านบ่อ จังหวัดกาญจนบุรี

 Pic1Re_28 Pic2Re_35 

     เมื่อวันที่  13 .. 58  น.ส.บุษบา กาญจน์วารีทิพย์  ผู้อำนวยการ  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 บ้านบ่อ  และคณะ ร่วมด้วยนางสาวบรรจง  น้อยพันธุ์ บริหารงานวิชาการ และคณะครู อาจารย์ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฟังการอบรม ระบบคลังข้อสอบ โดยบริษัท  Starsoftware  

     ระบบจัดการทดสอบออนไลน์ เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  ก็เพื่อให้โรงเรียนมีศูนย์กลางจัดเก็บข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด คุณครูสามารถนำข้อสอบที่มีอยู่เดิมในรูปไฟล์  Microsoft  Word เข้าสู่ระบบได้โดยตรงผ่านระบบเครือข่ายเพื่อจัดชุดทดสอบออนไลน์ คุณครูให้นักเรียนสอบผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ท สมาร์ทโฟนอย่างมีประสอทธิภาพ นักเรียนทราบผลการสอบทันที และคุณครูได้รับรายงานต่างๆทันทีด้วยเช่นกัน อาทิ รายงานวิเคราะห์ค่าความยากง่ายของข้อสอบและตัวเลือก รายงานวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนตามมาตรฐานตัวชี้วัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มได้

      ประโยชน์

                โรงเรียน ใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการเตรียมสอบทั้ง ค่ากระดาษ ค่าพิมพ์ ค่าซอง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง

      ผู้บริหาร

                 มีเครื่องมือในการส่งเสริม กำกับ ติดตาม การวัดและประเมินผลตามมาตรฐานตัวชี้วัดและเรียกดูรายงานต่างๆได้ทุกที่ทุกเวลา

      คุณครู

                ลดเวลาในการทำข้อสอบและจัดชุดทดสอบ ไม่เสียเวลาเย็บ นับ จัด ส่งชุดข้อสอบ ไม่เสียเวลาตรวจข้อสอบ ระบบมีรายงานคะแนนและวิเคราะห์ค่าต่างๆเพื่อนำมาปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนักเรียนที่มีศักยภาพต่างกัน 

                โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการคลังข้อสอบออนไลน์นี้ ได้รับความร่วมมือ และความสนใจเข้าร่วมฟังการอบรมเป็นอย่างมาก จากผู้บริหารและคณาจารย์ทุกท่าน  ที่เข้ารับฟังการอบรมและทดสอบเล่นระบบตามที่ผู้อบรมได้ทำการสอนและดูแลคณะครู อาจารย์ อย่างใกล้ชิด  ซึ่งบริษัท สตาร์ซอฟท์แวร์  รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ ร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคลังข้อสอบออนไลน์ ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล  บ้านบ่อ  ครั้งนี้  เชื่อแน่ว่าจะเป็นประโยชน์ ต่อโรงเรียนที่ได้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด และพร้อมก้าวเข้าสู่ การเปลี่ยนแปลงการก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

               

อ่านต่อ...