ข่าวสารและกิจกรรม

ประธานชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ นำโครงการ ”ประหยัดรายจ่ายกับการศึกษา 4.0” ให้กับโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

   เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562  นายชัชวาล เผ่าสวัสดิ์ ประธานชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ ได้นำโครงการ ประหยัดรายจ่ายกับการศึกษายุค 4.0" เพื่อเสนอให้กับโรงเรียน นนทบุรีพิทยาคม (รร.สมาชิกของสมาคม) ทดสอบระบบการเรียนคณิตศาสตร์ผ่านทางแอพพลิเคชั่นของ Star Software

   โดยนายธนยง อนุมานราชธน ร่วมพูดคุยถึงระบบพัฒนาคณิตศาสตร์และโครงการดังกล่าว ,นอกจากนี้ว่าที่ .อ ณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม และ อาจารย์พรรน์ชญมน ทวีศักดิ์ หัวหน้างานนิเทศการสอน ร่วมทดสอบระบบติวคณิตศาสตร์ Online ในครั้งนี้ด้วย

   โดยในการนี้ทางบริษัท  Star Software  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบการเรียนคณิตศาสตร์ Online และระบบจัดการทดสอบเพื่อคัดกรองเด็กนักเรียนในการเตรียมตัวสอบ O-Net ม.3 จะสามารถขยายผลไปสู่โรงเรียนที่สนใจทั่วประเทศและเป็นก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลงการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน 4.0 ต่อไป

 รร.นนทรีพิทยาคม.jpg1Re

อ่านต่อ...