เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

 

บริษัท สตาร์ซอฟท์แวร์ จำกัด

บริษัท สตาร์ซอฟท์แวร์ จำกัด ได้ถูกจัดตั้งเพื่อพัฒนาโปรแกรมสำหรับหน่วยงานการศึกษา อยู่ในกลุ่มของ บริษัท สตาร์เพรสเซน จำกัด ซึ่งได้เริ่มดำเนินการก่อตั้งบริษัทตั้งแต่ปี 2544 ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท 

 

ในระยะแรกบริษัทได้ พัฒนาระบบติดตามงาน ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และได้รับความไว้ วางใจจากธนาคารหลายแห่งอาทิธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารนครหลวงไทย เป็นต้น ต่อมาบริษัทฯ ได้มีโอกาสพัฒนาระบบศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร และระบบบริหารงาน ภายในองค์กร และเป็นที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสพัฒนาระบบให้แก่ สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ศูนย์ปฏิบัติการ นายกรัฐมนตรี ศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ กระทรวงไอซีที เป็นต้น

 

SERVICE MIND 

  • เป็นที่ปรึกษาและผู้พัฒนาระบบที่ทันสมัยด้านสารสนเทศ ให้แก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
  • เชี่ยวชาญเรื่อง ระบบ Workflow และ ระบบจัดการ Contentที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
  • มีประสบการณ์ในการให้บริการแก่องค์กรขนาดใหญ่หลายแห่ง
  • เนื่องจากเป็นผู้พัฒนาระบบจึงสามารถปรับแต่งให้สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินงาน และ ความต้องการของลูกค้าได้ในเวลาอันรวดเร็ว
  • มีทีมงานที่มีประสบการณ์และเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ลูกค้า จะได้รับความพึงพอใจสูงสุด
  • มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

 

 

ในปี 2550 บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสอบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ธนาคารกรุงไทย เพื่อใช้สำหรับสอบ พนักงานทั่วประเทศ ซึ่งเป็นความท้าทายอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบให้มีเสถียรภาพสามารถรองรับ การสอบพร้อมๆกัน ของพนักงานจากสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ โดยที่ระบบต้องทำงานได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบดังกล่าวได้ตรงตามความต้องการของธนาคาร กรุงไทย

 

จากประสบการณ์ในการพัฒนาระบบสอบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ธนาคารกรุงไทย ผู้บริหารของบริษัทฯ จึงเล็งเห็นว่า น่าจะใช้ประสบการณ์จากการเป็นที่ปรึกษาและพัฒนาระบบดังกล่าวมาช่วยพัฒนา โปรแกรมด้านการศึกษาจึงได้จัดตั้งบริษัท สตาร์ซอฟท์แวร์ จำกัด ขึ้น เพื่อพัฒนาโปรแกรมสำหรับ โรงเรียนโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้คุณครู สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

จากประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ ก้าวสู่การพัฒนาโปรแกรมด้านการศึกษา เพื่อให้โรงเรียนมีเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ศักยภาพนักเรียนที่ทันสมัยโดยการ สนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชนเป็นการคืนกำไรสู่สังคม บริษัท สตาร์ซอฟท์แวร์ จำกัด มีความยินดียิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทย

ข่าวสารและกิจกรรม

ทั้งหมด