ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศผลสอบ O-Net ปี 2564

   เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) National Institute of Educational Testing ได้ประกาศผลสอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และวันที่ 27 เมษายน 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

   เนื่องด้วยเทศบาลนครเชียงใหม่ นำโดยนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศบาลนครเชียงใหม่ และผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ ดร.สุรชัย คูณแก้ว ได้สนับสนุนระบบสอบ Pre-O-Net จากระบบสอบออนไลน์ของบริษัท Star Software ซึ่งใช้ระบบสอบ online เป็นแนวทางก่อนสอบ O-Net จริง ทำให้ปีนี้คะแนนสอบ O-Net ของเด็กนักเรียนทั้งชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา มีคะแนนสูงขึ้นและสอบผ่านอย่างเห็นได้ชัด ค่ะ

   โดยในการนี้ทางบริษัท Star Software หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ที่ได้มีการสนับสนุนระบบคลังข้อสอบ และการสอบ Online ของโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ จะสามารถพัฒนาครูในการสร้างเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการระบบคลังข้อสอบและการสอบ online ต่อไป และสามารถขยายผลไปสู่โรงเรียนที่สนใจทั่วประเทศต่อไป ในยุคการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการศึกษา 4.0 

 

ในการนี้ ทางบริษัท Star Software ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนด้วยนะคะ

 

 

 

อ่านต่อ...