ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดอันดับ " 100 โรงเรียนที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2558"

                การจัดอันดับ " 100 โรงเรียนที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2558"  นั้น พิจารณาจากการวัดผล Admission โควตารับตรง โอลิมปิกวิชาการ คะแนนการสอบ O-net แพทย์ กสพท. ทุนรัฐบาล ทุนก.พ. ทุน พสวท. และ รางวัลชนะเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นองค์ประกอบหลักในการจัดอันดับ

1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

2. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

3. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

4. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา

5. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

6. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง

7. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์)

8. โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน

9. โรงเรียนเทพศิรินทร์

10. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา

11. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

12. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช

13. โรงเรียนสตรีวิทยา

14. โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

15. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี

16. โรงเรียนสาธิต ม.เชียงใหม่

17. โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่

18. โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี

19. โรงเรียนสาธิต ม.สงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี

20. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

21. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

22. โรงเรียนสัตยาไส

23. โรงเรียนนครสวรรค์

24. โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา

25. โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

26. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

27. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

28. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น

29. โรงเรียนสตรีวิทยา2

30. โรงเรียนพิริยาลัย จ.แพร่

31. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

32. โรงเรียนสาธิต ม.ขอนแก่น

33. โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี

34. โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

35. โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ตรัง

36. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย

37. โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

38. โรงเรียนโยธินบูรณะ

39. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี

40. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

41. โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน

42. โรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่

43. โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

44. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ.นนทบุรี

45. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

46. โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา

47. โรงเรียนอัสสัมชัน

48. โรงเรียนศึกษานารี

49. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก

50. โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร

51. โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน

52. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

53. โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี

54. โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนด์

55. โรงเรียนหอวัง

56. โรงเรียนกัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น

57. โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

58. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

59. โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์

60. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.สตูล

61. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

62. โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

63. โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนีย์)2

64. โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

65. โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

66. โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

67. โรงเรียนพัทลุง

68. โรงเรียนพิษณุโลกวิทยาคม

69. โรงเรียนลำปางกัลยาณี

70. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

71. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ บดินทรเดชา

72. โรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์

73. โรงเรียนเชนต์โยเชฟคอนแวนด์

74. โรงเรียนบูรณะรำลึก จ.ตรัง

75. โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

76. โรงเรียนสารคามวิทยาคม จ.มหาสารคาม

77. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

78. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

79. โรงเรียนระยองวิทยาคม

80. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.จันทรบุรี

81. โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

82. โรงเรียนทวีธาภิเศก

83. โรงเรียนชลกันยานุกูล

84. โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฎนครปฐม

85. โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา

86. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

87. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.มุกดาหาร

88. โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม

89. โรงเรียนสายน้ำผึ้ง

90. โรงเรียนเบญจมราชาลัย

91. โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

92. โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

93. โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี

94. โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร

95. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี

96. โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี

97. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

98. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช

99. โรงเรียนสาธิต (พิบูลย์บำเพ็ญ) ม.บูรพา

100. โรงเรียนวิสุทธังษี จ.กาญจนบุรี


 

ที่มา: http://www.dek-d.com/board/view/3303744/

อ่านต่อ...