ข่าวสารและกิจกรรม

ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบันสนับสนุน TP 59 ระบบฝึกฝนและพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์

   เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562  ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบัน รองหัวหน้าตามภารกิจพรรคประชาธิปัตย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตประธานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาธิปัตย์  ให้เกียรติเป็นประธานในการร่วมพูดคุย และให้การสนับสนุน ระบบฝึกฝนและพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ หรือ TP59  นำโดย นายเตชยง อนุมานราชธน กรรมการผู้จัดการ บริษัท Starsoftware จำกัด และนางสาว ณปัทม์ อาบทิพย์ ประธานกรรมการ ร่วมพูดคุยอธิบายถึงแนวคิดหลัก ของระบบฝึกฝนและพัฒนาทางคณิตศาสตร์

   

Pic410-1Re

 

    คณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่มีธรรมชาติไม่เหมือนวิชาอื่น นักเรียนต้องเรียนตามลำดับหัวข้อถึงจะเรียนได้อย่างเข้าใจ  เรียนอัตราส่วน ต้องมีความรู้เรื่องเศษส่วน ถึงจะสามารถเรียนได้อย่างเข้าใจ การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ ถ้าจะให้ประสบผลสำเร็จอย่างจริงจังนั้น ครูตัองกลับไปแก้จุดที่นักเรียนมีปัญหาและค่อยพัฒนานักเรียนขึ้นมาตามลำดับขั้น จนสามารถเรียนคณิตศาสตร์ ณ ปัจจุบันได้ TP59 จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์กระบวนการนี้

 Pic402-1Re

   หลักการและเหตุผล

   ด้วยวิชาคณิตศาสตร์เป็นอีกสาขาวิชาที่มีส่วนช่วยอย่างมากในการพัฒนาทักษะและกระบานการคิด การวิเคราะห์ การให้เหตุผล และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ จึงถือได้ว่าเป็นหนึ่งในวิชาเรียนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาทั้งตัวผู้เรียนเอง รวมไปถึงการพัฒนาในระดับมหาภาค ซึ่งทุกประเทศต่างให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก รวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นกัน

   ในสภาวะความเป็นจริงของการประเมินผลการเรียนคณิตศาสตร์ของโรงเรียนในปัจจุบันนั้นไม่สอดคล้องกับพื้นฐานความรู้ที่แท้จริงของผู้เรียน หากไปสำรวจเกณฑ์การให้คะแนนในชั้นเรียน ส่วนใหญ่จะพบว่า คะแนนเก็บต่อคะแนนสอบเป็น 40:60 เห็นได้ชัดว่าคะแนนเกือบครึ่งเป็นคะแนนที่ไม่ได้มาจากการวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่แท้จริง แต่มาจากคะแนนเก็บ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคะแนน เข้าเรียน ส่งงาน รายงาน คะแนนพฤติกรรม ที่เหลือเป็นคะแนนสอบ เพียงแค่นักเรียนสอบได้ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ นักเรียนจะได้เกรด 2 นี่ถือว่าสอดคล้องกับคะแนน O-Net ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ผลพวงดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในอนาคตของนักเรียนอีกด้วย เนื่องจากวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เนื้อหาต่อเนื่องและจะซับซ้อนขึ้นในระดับชั้นที่สูงขึ้น  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ปัญหาดังกล่าว เพื่อผลประโยชน์แก่ตัวนักเรียนในอนาคต


 

 

 

 

อ่านต่อ...