ข่าวสารและกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรงานระบบพัสดุ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นาย สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรงานพัสดุ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ซึ่งในการนี...

อ่านต่อ...

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ - มัธยมวัดหัตถสารเกษตร ในพระราชูปถัมภ์ ร่วมกับบริษัท Star Software สนับสนุนระบบติววิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำการจัดการทดสอบเพื่อคัดกรองเด็กนักเรียนในการเตรียมความพร้อมสู่ O-Net

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นาง อัญชลี เกตุบำรุง ผู้อำนวยการ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ - มัธยมวัดหัตถสารเกษตร ในพระราชูปถัมภ์ ร่วมด้วยบุคลากรภายใต้สังกัด คณะครูและคณาจาร...

อ่านต่อ...

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ร่วมกับบริษัท Star Software สนับสนุนระบบติววิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำการจัดการทดสอบเพื่อคัดกรองเด็กนักเรียนในการเตรียมความพร้อมสู่ O-Net

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นางสาว สุดสวาท ยังแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ร่วมด้วยบุคลากรภายใต้สังกัด คณะครูและคณาจารย์ ร่วมกับบริษัท Star Software จำกัด เป็นประธานในพิธี เปิดการอบ...

อ่านต่อ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรงานพัสดุ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 นาง สุพัตรา ลิ้มวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรงานพัสดุ โรงเรี...

อ่านต่อ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรงานระบบพัสดุ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ว่าที่ ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรงานพัสดุ โรงเรียน มัธยมวัดธาตุทอง ...

อ่านต่อ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรงานระบบพัสดุ โรงเรียนศึกษานารี

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 นาย ขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี มอบหมายให้ นางสาว อัมพร วิชัยศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ บุคลาก...

อ่านต่อ...

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ สนับสนุนระบบคลังข้อสอบ และการสอบ Online

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 นาย ทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ร่วมด้วย นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เข้าร่วมฟังการใช้ระบบการ...

อ่านต่อ...

โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม ร่วมกับบริษัท Star Software สนับสนุนระบบติววิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำการจัดการทดสอบเพื่อคัดกรองเด็กนักเรียนในการเตรียมความพร้อมสู่ O-Net

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 นาย ทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ร่วมด้วย นาย สุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เข้าร่วมฟังการใช้ระบ...

อ่านต่อ...

โรงเรียนวัดราชโอรส ร่วมกับบริษัท Star Software สนับสนุนระบบติววิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำการจัดการทดสอบเพื่อคัดกรองเด็กนักเรียนในการเตรียมความพร้อมสู่ O-Net

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 นาย บุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรส ร่วมด้วยบุคลากรภายใต้สังกัด คณะครูและคณาจารย์ ร่วมกับบริษัท Star Softwar...

อ่านต่อ...

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ ร่วมกับบริษัท Star Software สนับสนุนระบบติววิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำการจัดการทดสอบเพื่อคัดกรองเด็กนักเรียนในการเตรียมความพร้อมสู่ O-Net

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 นาง ปนัดดา พิริยชนานันท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมด้วยบุคลากรภายใต้สังกัด คณะครูและคณาจารย์ ร่วมกับบริษัท Star Software จำกัด ...

อ่านต่อ...