ข่าวสารและกิจกรรม

โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ร่วมกับโรงเรียน ภาคตะวันออกและโรงเรียนเครือข่าย 46 ICT ร่วมอบรม “โครงการ Google Coding Teacher Leader” เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพในการสอน “Computational Thinking ภายใต้การสนับสนุนของ Google

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับงาน บุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนภาคตะวันออกและโรงเรียนเครือข่าย 46 ICT ร่วมอบรม “ โครงการ Google Coding Teacher Leader” เพื่อเข้าสู่ก...

อ่านต่อ...

โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ร่วมกับบริษัท Star Software สนับสนุนระบบติววิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำการจัดการทดสอบเพื่อคัดกรองเด็กนักเรียนในการเตรียมความพร้อมสู่ O-Net

วันที่ 9 กันยายน 2562 นาย อัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมด้วยบุคลากรภายใต้สังกัด คณะครูและคณาจารย์ ร่วมกับบริษัท Star Software จำกัด เป็นประธานในพิธี เปิดการอบรมระบบติว...

อ่านต่อ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ สำหรับศตวรรษที่ 21 (ระบบเช็คชื่อรายคาบและบันทึกเพิ่ม ลดคะแนนพฤติกรรม)โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นางสาว นิติพร เนติ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านนา “ นายกพิทยากร ” ร่วมด้วยคณาจารย์และบุคลากรภายใต้สังกัด เข้าร่วมฟังการอบรมเชิงปฏิบ...

อ่านต่อ...

โรงเรียนไชยาวิทยา อบรมเชิงปฏิบัติการระบบจัดทำแผนและติดตาม โครงการ เพื่อการประกันคุณภาพ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นาย สุรศักดิ์ อักษรสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยาวิทยา ร่วมด้วย นางวาสนา วิเศษ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอ...

อ่านต่อ...

การประชุมการดำเนินงานของกลุ่ม รร.ผู้นำ 46 ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย ประจำปี 2562 และอบรมการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง ปลอดภัย บนโลก Online

เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2562 นายสมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เป็นประธานในการ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และวิชาการสำหรับ...

อ่านต่อ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบคลังข้อสอบและการสอบ Online โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 พระครูวินัยสารโกศล ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ท่าน พระครูสุนทรพิมลศีล ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากลุ่มท...

อ่านต่อ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบเช็คชื่อรายคาบและบันทึกเพิ่ม ลดคะแนนพฤติกรรม โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ซิสเตอร์วราภรณ์ ชีวเรืองโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ร่วมด้วยคณาจารย์และบุคลากรภายใต้สังกัด เข้าร่วมฟังการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบเช็คชื่อราย...

อ่านต่อ...

ประธานชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ นำโครงการ ”ประหยัดรายจ่ายกับการศึกษา 4.0” ให้กับโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 นาย ชัชวาล เผ่าสวัสดิ์ ประธานชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ ได้นำโครงการ “ ประหยัดรายจ่ายกับการศึกษายุค 4.0" เพื่อเสนอให้กับ โรงเรียน นนทบุรีพิทยาค...

อ่านต่อ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบคลังข้อสอบ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายสมเจต พูลมา ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย บุคลากรภายใต้สังกัด ให้การสนับสนุนและทดลองใช้ระบบคลังข้อสอบ Online ร่วมด้วยบุคลากรภายใต้สังก...

อ่านต่อ...

โรงเรียนสิริรัตนาธร สนับสนุนระบบติดตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 256 2 นาง บุสบง พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอิงระบบประกัน SAR ร่วมด้วย ผู้ปร...

อ่านต่อ...