ข่าวสารและกิจกรรม

โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนระบบคลังข้อสอบ และการสอบ Online ในการสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2561

 

 

Pic444Re_4

Pic466Re_1


   เมื่อวันที่
16  กรกฎาคม 2561 นายพรเทพ ศุภราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายวิทยาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสาวนารีรัตน์ ธจิตธรรม รองผู้อำนวยการ ให้การสนับสนุนและทดลองใช้ระบบคลังข้อสอบ Online  ร่วมด้วยบุคลากรภายใต้สังกัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพูดคุยเบื้องต้นถึงประโยชน์ของการสอบ Online ผ่าน Smart Phone,Tablet,PC  เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์สูงสุด ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อตอบรับการปฎิวัติรูปแบบการศึกษาเข้าสู่ยุค 4.0 อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบจัดเก็บคลังข้อสอบ และการสอบ Online โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีนางวรัญญา ค่อยประเสริฐ ตัวแทนบริษัท Star Software เข้าร่วมให้การอบรม พูดคุยถึง การเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาเข้าสู่ยุค 4.0

บริษัท Star Software ได้ส่งทีมงาน นำโดย

   - นายณัฐพล สุพรรณรังสิทธิ์               SALES

   - นายธนวัฒน์ ทองคำ                         SALES

   ระบบจัดการทดสอบออนไลน์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน ก็เพื่อให้โรงเรียนมีศูนย์กลางการจัดเก็บข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด คุณครูสามารถนำข้อสอบที่มีอยู่เดิมในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word เข้าสู่ระบบได้โดยตรงผ่านระบบเครือข่ายเพื่อจัดชุดทดสอบออนไลน์ และสามารถสอบผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ท สมาร์ทโฟนอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนทราบผลการสอบทันที และคุณครูได้รับรายงานต่างๆทันที ด้วยเช่นกัน

อ่านต่อ...