ข่าวสารและกิจกรรม

โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สนับสนุนระบบการสมัครเรียนออนไลน์ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

 

 Pic11Re_13

Pic13Re_4

 

   เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการ โรงเรียนบางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ รวมถึงคณะครู-อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์และทะเบียนนักเรียน  Admissions &  Register System  ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561

   ภาพรวมระบบ

    เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสมัครของนักเรียน และยืนยันข้อมูลของนักเรียน จัดเก็บข้อมูลการสมัครเรียนแทนการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสารทำให้เพิ่มความสะดวก ความรวดเร็วในการทำงาน ผู้สมัครสามารถดูข้อมูลเพื่อค้นหา ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ โดยเรียกดูที่ระบบฐานข้อมูลที่ถูกจัดเก็บ

   ส่วนประกอบหลัก มีดังนี้

1. เพื่อวางแผนในการรับนักเรียนใหม่ที่มีความพร้อมในการศึกษา

2. เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียนในการดำเนินงานทางศึกษาของโรงเรียน

3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น

 

   โดย ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์และทะเบียนนักเรียน Admissions &  Register System เป็นระบบคีย์รหัส ประชาชนเข้าระบบ กรอกข้อมูล/เอกสารแนบ สามารถเลือกแผนการเรียนได้  ซึ่งเด็กนักเรียน สามารถเข้าลิงค์ในหน้ารับสมัครนักเรียนออนไลน์ กรอกรายละเอียดที่บ้าน และปริ้นซ์เอกสารการสมัครมายื่นที่โรงเรียน สามารถลดระยะเวลาและตรวจสอบได้

    บริษัท Star Software  รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ทางโรงเรียนบางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” สนับสนุนและให้ความไว้วางใจระบบการสมัครนักเรียนออนไลน์  ของทางบริษัท ซึ่งระบบรับสมัครนักเรียน จะสามารถช่วยลดขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์  ประหยัดค่าใช้จ่าย และเป็นข้อมูลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งถือเป็นประโยชน์ ต่อโรงเรียน  ทำให้เกิดความรวดเร็วทั้งผู้สมัครเรียน และลดขั้นตอนการรวบรวมเอกสารของผู้ที่เกี่ยวข้อง และสามารถขยายผลไปสู่โรงเรียนที่สนใจทั่วประเทศต่อไป1

 

 

อ่านต่อ...