ข่าวสารและกิจกรรม

การอบรม ระบบคลังข้อสอบของสำนักงานบริหาร โครงการร่วมผลิตแพทย์เพื่อชนบท ณ สถาบันวิชาการ TOT

Pic11Re_12 Pic12Re_9 

   วันที่  14 ธันวาคม 2560  นายแพทย์ไกรรัตน์  คำดี  นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) ระดับชำนาญการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างระบบคลังข้อสอบ ร่วมด้วย คณะอาจารย์แพทย์ และกลุ่มผู้อำนวยการ ผู้ประสานงานและจัดทำโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินคุณภาพนักเรียนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีคลังข้อสอบ เพื่อสะดวกในการใช้ประเมินคุณภาพผู้เรียนได้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด และโรงเรียนมีศูนย์กลางการจัดเก็บข้อสอบ จึงจัดให้มีการอบรมปฏิบัติการ ระบบจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรายบุคคลสำหรับ ครูในสังกัด

    โดยระบบจัดการทดสอบออนไลน์ เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ก็เพื่อให้โรงเรียนมีศูนย์กลางจัดเก็บข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด คุณครูสามารถนำข้อสอบที่มีอยู่เดิมในรูปไฟล์  Microsoft  Word เข้าสู่ระบบได้โดยตรงผ่านระบบเครือข่ายเพื่อจัดชุดทดสอบออนไลน์ คุณครูให้นักเรียนสอบผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ท สมาร์ทโฟน อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนทราบผลการสอบทันที และคุณครูได้รับรายงานต่างๆทันทีด้วย เช่นกัน อาทิ รายงานวิเคราะห์ค่า ความยาก ง่ายของข้อสอบและตัวเลือก รายงานวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนตามมาตรฐานตัวชี้วัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มได้

ระบบฝึกทำข้อสอบออนไลน์สำหรับนักเรียน

-          ระบบจัดชุดข้อสอบสำหรับคุณครู

-          ข้อสอบมากมายในระบบที่ได้มาตรฐาน

-          แชร์ข้อสอบทั่วทั้งประเทศ

    โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการคลังข้อสอบออนไลน์  ณ สถาบันวิชาการ TOT ได้รับความร่วมมือ และความสนใจเข้าร่วมฟังการอบรมเป็นอย่างดี  จากผู้บริหารและคณาจารย์ทุกท่าน  ที่เข้ารับฟังการอบรมและทดสอบเล่นระบบตามที่ผู้อบรมได้ทำการสอนและดูแลคณะครู อาจารย์ อย่างใกล้ชิด  ซึ่งบริษัท สตาร์ซอฟท์แวร์  รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ ร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคลังข้อสอบออนไลน์  ในครั้งนี้  เชื่อแน่ว่าจะเป็นประโยชน์ ต่อโรงเรียนที่ได้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด และพร้อมก้าวเข้าสู่ การเปลี่ยนแปลงการก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต่อไป  

อ่านต่อ...