ข่าวสารและกิจกรรม

รร.บ้านนา “นายกพิทยากร” สนับสนุนระบบการจัดการเรียนรู้ Best School 21

Pic1Re_58 

   วันที่  27  มีนาคม 2560  ว่าที่ร้อยตรี สรยุทธ  สืบแสงอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านนา นายกพิทยากร  และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ร่วมสนับสนุนและให้โอกาสบริษัท Star software ดูแลใช้งาน ระบบการจัดการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 Best school  21 ในปีการศึกษา พ.ศ.2560

 บริษัท Star Software  กราบขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรี สรยุทธ  สืบแสงอินทร์ และโรงเรียน บ้านนา  นายกพิทยากร”  ที่ไว้วางใจในบริษัท สนับสนุนระบบ Best school 21 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2560  ให้บริษัทดูแลใช้งาน ระบบการจัดการเรียนรู้ Best school  21 เป็นปีที่ 2 ทางบริษัทรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงและพร้อมยินดีให้บริการค่ะ

   ในการนี้ทางบริษัท Star Software หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ที่ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูในการสร้างเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียน  จะสามารถขยายผลไปสู่โรงเรียนที่สนใจทั่วประเทศและเป็นก้าวแรกสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21  และทางบริษัทรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ ร่วมพูดคุยถึง ระบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของบริษัท Star software ในโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล ณ โรงเรียน บ้านนา  นายกพิทยากร”  ในครั้งนี้ค่ะ

อ่านต่อ...