ข่าวสารและกิจกรรม

รร.ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนระบบการจัดการเรียนรู้ Best School 21

Pic2Re_53 

   ล่าสุด เมื่อวันที่  21 มีนาคม 2560 นายยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมด้วย ท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ  นายวุฒิศักดิ์ แดงสกุล และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ร่วมสนับสนุนและให้โอกาส บริษัท Star software ดูแลใช้งาน ระบบการจัดการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 Best school  21 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2560

   บริษัท Star Software  กราบขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการ นายยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์ และโรงเรียน ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ไว้วางใจในบริษัท สนับสนุนระบบ Best school  21 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2560  ให้บริษัทดูแลใช้งาน ระบบการจัดการเรียนรู้  Best school  21 เป็นปีที่ 2  ทางบริษัทรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงและพร้อมยินดีให้บริการค่ะ

   ในการนี้ทางบริษัท Star Software หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ที่ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาครูในการสร้างเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียน  จะสามารถขยายผลไปสู่โรงเรียนที่สนใจทั่วประเทศและเป็นก้าวแรกสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21  และทางบริษัทรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ ร่วมพูดคุยถึง ระบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของบริษัท Star software ในโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล ณ โรงเรียน ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์  ในครั้งนี้ค่ะ

 

อ่านต่อ...