ข่าวสารและกิจกรรม

รร.ปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” สนับสนุนระบบการจัดการเรียนรู้ Best School 21

 Pic2Re_52

   ล่าสุด เมื่อวันที่  20 มีนาคม 2560 นายชาลี วัฒนเขจร  ผู้อำนวยการโรงเรียน ปทุมธานี นันทมุนีบำรุง  ร่วมด้วย ท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ นางนันทพร บุญแก้ว  และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนร่วมสนับสนุนและให้โอกาสบริษัท Star software ดูแลใช้งาน ระบบการจัดการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 Best school  21 ในปีการศึกษา พ..2560

   บริษัท Star Software  กราบขอบพระคุณ  ท่านผู้อำนวยการนายชาลี วัฒนเขจร  และ โรงเรียนปทุมธานี  นันทมุนีบำรุง”  ที่ไว้วางใจในบริษัท สนับสนุนระบบ Best school  21 ในปีการศึกษา พ.. 2560  ให้บริษัทดูแลใช้งาน ระบบการจัดการเรียนรู้ Best school 21 เป็นปีที่ 2  ทางบริษัทรู้สึกเป็นเกียรติและพร้อมยินดีให้บริการค่ะ

   ในการนี้ ทางบริษัท Star Software หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ที่ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาครูในการสร้างเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียน  จะสามารถขยายผลไปสู่โรงเรียนที่สนใจทั่วประเทศและเป็นก้าวแรกสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21  และทางบริษัทรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ ร่วมพูดคุยถึง ระบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของบริษัท Star software ในโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล ณ “ โรงเรียน ปทุมธานี นันทมุนีบำรุง ในครั้งนี้ค่ะ

อ่านต่อ...