ข่าวสารและกิจกรรม

สทร. สพฐ. ให้ รร.หอพระ นำเสนอการสอบออนไลน์ ที่ห้องทดสอบออนไลน์ โซน 4 ที่ กระทรวงศึกษาธิการ งานมิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย

Pic6Re  Pic7Re_4 
 Pic1Re Pic2Re_3 
 Pic3Re_1 Pic4Re_1 
 Pic5Re_1 Pic8Re_1 
   

เมื่อวันที่  19-20 พฤษภาคม  2558 สทร. สพฐ. ไว้วางใจให้โรงเรียน หอพระ จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายณรงค์  มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ และนายสมประสงค์  อินทร์เจริญ รองผู้อำนวยการกลุ่มจัดการศึกษา ร่วมเปิดงานประชุมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องบูรณาการกิจกรรมสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนา การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในงาน มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย ให้นำเสนอการสอบออนไลน์ของนักเรียนตาบอด 2 คนใช้โน๊ตบุ๊ค นักเรียนปกติ 4 คน ใช้แทปเล็ตและมือถือ  ที่ห้องทดสอบออนไลน์ โซน 4 ที่ กระทรวงศึกษาธิการ งานมิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย  ในวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2558  ได้รับเกีตรติจากท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เปิดงานในครั้งนี้

โดยโรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่นี้ ถือเป็นโรงเรียนต้นแบบ การทดสอบออนไลน์นำร่องแห่งแรกของประเทศไทย

ระบบจัดการทดสอบออนไลน์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน ก็เพื่อให้โรงเรียนมีศูนย์กลางการจัดเก็บข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด คุณครูสามารถนำข้อสอบที่มีอยู่เดิมในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word  เข้าสู่ระบบได้โดยตรงผ่านระบบเครือข่ายเพื่อจัดชุดทดสอบออนไลน์ และสามารถสอบผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ท สมาร์ทโฟนอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนทราบผลการสอบทันที และคุณครูได้รับรายงานต่างๆทันทีด้วยเช่นกัน  อีกทั้งโรงเรียนใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการเตรียมสอบทั้ง ค่ากระดาษ  ค่าพิมพ์ ค่าซอง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายสูง

โดยระบบการทดสอบออนไลน์นี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก จากผู้เข้าร่วมงานประชุมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งผลให้มีการขยายผลของการทดสอบออนไลน์ไปใช้ประโยชน์กับนักเรียนผู้พิการทางสายตา และนักเรียนปกติ ให้ได้รับประโยชน์ในด้านการใช้ทรัพยากรสูงสุดในด้านเทคโนโลยี กับโรงเรียนที่มีความสนใจต่อไป

บริษัท Starsoftware หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จุดสูงสุดในการประกอบธุรกิจ พัฒนาซอฟท์แวร์ทางด้านการศึกษา เราในฐานะบริษัท สตาร์ซอฟท์แวร์ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ไม่ใช่เพียงผลกำไรทางธุรกิจ หรือ การจัดอันดับ บริษัทแนวหน้าของวงการศึกษา แต่คือการได้เห็น พัฒนาการการศึกษาไทย  การได้ขยายโอกาสทางการศึกษา ร่วมส่งเสริมการศึกษาของสังคมไทยให้เข้มแข็ง  พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็ก เยาวชน และคนพิการให้ได้รับประโยชน์ ได้รับการเรียนรู้ และสร้างสิ่งใหม่ให้กับแวดวงการศึกษาไทยต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

 

 

อ่านต่อ...