ข่าวประชาสัมพันธ์

ทดลองใช้งาน ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ล่วงหน้า

 21-5-2558 10-48-57Re 

 

ขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนแจ้งนักเรียนเข้าไปทดลองใช้งานระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ล่วงหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคยกับรูปแบบการสอบ และได้ฝึกฝนการทำข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทดสอบในเดือนสิงหาคม 2558โดยสามารถเข้าใช้งานได้ทาง

 http://pisaitems.ipst.ac.th  และ http://learningspace.ipst.ac.th

 

อ่านต่อ...