ข่าวสารและกิจกรรม

ช่อง 11 ให้ความสนใจทำข่าวในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ผอ.หาดใหญ่วิทยาลัยกล่าว “การสอบออนไลน์มีมากกว่าที่คิด”

a.news.6 

 

 เมื่อวันที่  7 .. 58  ดร.พิมพ์มาส รังสรรค์สฤษดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย และนายอุดม สุขมี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ  บินตรงเพื่อมาศึกษาดูงาน การสอบออนไลน์ของโรงเรียนหอพระร่วมด้วยคณะทำงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าเยี่ยมชม ระบบการจัดการทดสอบออนไลน์ ณ โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายณรงค์  มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ และนายสมประสงค์  อินทร์เจริญ รองผู้อำนวยการกลุ่มจัดการศึกษาและคณะให้การต้อนรับ  ซึ่งถือเป็นโรงเรียนต้นแบบ การทดสอบออนไลน์นำร่องแห่งแรกของประเทศไทย 

 

โดย ช่อง 11 ให้ความสนใจร่วมทำข่าวการศึกษาดูงานครั้งนี้ ซึ่ง ผอ.โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ให้สัมภาษณ์ว่าการสอบออนไลน์มีมากกว่าที่คิด ทั้งวิเคราะห์นร. สะดวก พัฒนานักเรียนได้เต็มศักยภาพ นิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูแบบแบคเวิดดีไนซดได้อย่างชัดเจน ในการนี้ นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 สพม.34 (สพม.34 เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) ให้เกียรติร่วมงาน ในการศึกษา ดูงานโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยและเลี้ยงต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยที่ได้เข้าศึกษาดูงานการสอบออนไลน์ ในครั้งนี้ด้วย

อ่านต่อ...