ข่าวสารและกิจกรรม

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย บินตรง ศึกษาดูงานการสอบออนไลน์ของ ร.ร.หอพระ ผลงานการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 Image3Re Image4Re
Image7Re  Image10Re 

เมื่อวันที่ 7 พ.ค.58 เวลา 8.30 . ดร.พิมพ์มาส รังสรรค์สฤษดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย และนายอุดม สุขมี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ  บินตรงเพื่อมาศึกษาดูงาน การสอบออนไลน์ของโรงเรียนหอพระร่วมด้วยคณะทำงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยมชม ระบบการจัดการทดสอบออนไลน์ ณ โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายณรงค์  มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ และนายสมประสงค์  อินทร์เจริญ รองผู้อำนวยการกลุ่มจัดการศึกษาและคณะให้การต้อนรับ  ซึ่งถือเป็นโรงเรียนต้นแบบ การทดสอบออนไลน์นำร่องแห่งแรกของประเทศไทย

ระบบจัดการทดสอบออนไลน์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน ก็เพื่อให้โรงเรียนมีศูนย์กลางการจัดเก็บข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด คุณครูสามารถนำข้อสอบที่มีอยู่เดิมในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word  เข้าสู่ระบบได้โดยตรงผ่านระบบเครือข่ายเพื่อจัดชุดทดสอบออนไลน์ และสามารถสอบผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ท สมาร์ทโฟนอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนทราบผลการสอบทันที และคุณครูได้รับรายงานต่างๆทันทีด้วยเช่นกัน 

อีกทั้งโรงเรียนใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการเตรียมสอบทั้ง ค่ากระดาษ  ค่าพิมพ์ ค่าซอง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายสูง

ผู้บริหาร มีเครื่องมือในการส่งเสริม กำกับ ติดตาม การวัดและประเมินผลตามมาตรฐานตัวชี้วัดและเรียกดูรายงานต่างๆได้ทุกที่ทุกเวลา

คุณครู สามารถลดเวลาในการทำข้อสอบและจัดชุดทดสอบ ไม่เสียเวลา เย็บ นับ จัด ส่งชุดข้อสอบ ไม่เสียเวลาตรวจข้อสอบ ระบบมีรายงานคะแนนและวิเคราะห์ค่าต่างๆเพื่อนำมาปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนักเรียนที่มีศักยภาพต่างกันได้อีกด้วย

ซึ่งในการเยี่ยมชม ศึกษาดูงานการสอบออนไลน์ของโรงเรียน หอพระ ครั้งนี้  นายรัมยง อนุมานราชธน ประธานบริษัท Starsoftware ร่วมพูดถึง ประโยชน์ของระบบการจัดการทดสอบแบบออนไลน์ที่โรงเรียน หอพระได้ริเริ่มเป็นโรงเรียนต้นแบบ การทดสอบออนไลน์นำร่องแห่งแรกของประเทศไทย ว่ามีความเป็นประโยชน์  อีกทั้งประหยัดงบประมาณ และใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและใช้เทคโนโลยีอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่ง เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ กับผลงานการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ชองสมป. สพฐ. และ เป็นความน่าภูมิใจในโมดุล 7 ของพวกเรา Starsoftware.

นอกจากนี้ นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) ให้เกียรติ มาร่วมดูงานกับโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยและเลี้ยงต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยที่ได้เข้าศึกษาดูงานการสอบออนไลน์ ในครั้งนี้ด้วย

โดยการศึกษาดูงานการสอบออนไลน์ ของคณะโรงเรียนหาดใหญ่วิทยา ได้รับความสนใจจาก สถานีโทรทัศน์ช่อง 11 ได้มาเก็บภาพข่าว  การสัมภาษณ์พูดคุยกับ ดร.พิมพ์มาส รังสรรค์สฤษดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ถึงการเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อต่อยอดการใช้ระบบการทดสอบออนไลน์ ไปยังภาคต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของแวดวงการศึกษาไทย ที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า ได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับในเรื่องการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีที่เกิดประโยชน์สูงสุด

 

 

อ่านต่อ...