ข่าวสารและกิจกรรม

รร.กำแพงแสนวิทยา จ.นครปฐม ศึกษาดูงานการสอบออนไลน์ ณ ร.ร.หอพระ จ.เชียงใหม่

 Pic_2Re_2 Pic_2Re_2 
 Pic_5Re_1 Pic_1Re     

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ว่าที่ ร้อยตรีปิยะ ทรัพย์สมบรูณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา จังหวัดนครปฐม นำคณะทำงานผู้ที่เกี่ยวข้องเยี่ยมชม การใช้ระบบการทดสอบออนไลน์  ณ โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายณรงค์  มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ และนายสมประสงค์  อินทร์เจริญ รองผู้อำนวยการกลุ่มจัดการศึกษาและคณะคอยต้อนรับ  ซึ่งถือเป็นโรงเรียนต้นแบบ การทดสอบออนไลน์นำร่องแห่งแรกของประเทศไทย

ซึ่งระบบจัดการทดสอบออนไลน์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนนั้น ก็เพื่อให้โรงเรียนมีศูนย์กลางการจัดเก็บข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด คุณครูสามารถนำข้อสอบที่มีอยู่เดิมในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word  เข้าสู่ระบบได้โดยตรงผ่านระบบเครือข่ายเพื่อจัดชุดทดสอบออนไลน์ และสามารถสอบผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ท สมาร์ทโฟนอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนทราบผลการสอบทันที และคุณครูได้รับรายงานต่างๆทันทีด้วยเช่นกัน  อีกทั้งโรงเรียนใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการเตรียมสอบทั้ง ค่ากระดาษ  ค่าพิมพ์ ค่าซอง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายสูง

 

 โดยระบบการทดสอบออนไลน์นี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากคณะทำงานที่เยี่ยมชม  ส่งผลให้มีการขยายผลของการทดสอบออนไลน์จะถูกนำไปใช้กับโรงเรียนที่มีความสนใจต่อไป

อ่านต่อ...