ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเช้า ช่อง 9 นำเสนอข่าวนักเรียนตาบอดโรงเรียนหอพระเชียงใหม่ สอบปลายภาคแบบระบบออนไลน์นำร่องแห่งแรกของประเทศ

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558 ข่าวเช้า ช่อง 9 อสมท. ได้นำเสนอข่าวโรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่ จัดการสอบให้กับนักเรียนตาบอด ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สอบปลายภาคแบบระบบออนไลน์ นำร่องแห่งแรกของประเทศ

 

อ่านต่อ...