ข่าวสารและกิจกรรม

รายการคับข่าวครบประเด็นช่อง 9 โรงเรียนหอพระจัดสอบออนไลน์นักเรียนพิการทางสายตา

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 รายการคับข่าวครบประเด็นช่อง 9 อสมท. ได้นำเสนอข่าวโรงเรียนหอพระจัดสอบออนไลน์ให้แก่นักเรียนพิการทางสายตาครั้งแรกของประเทศ โดยใช้ระบบคลังทฤษฎีความรู้และการอ้างอิงส­ําหรับโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับจากสํานักบริหารง­านการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.

 

อ่านต่อ...