ข่าวสารและกิจกรรม

ช่อง 11 นำเสนอข่าว ร.ร.หอพระ ให้บริการสอบ online แก่สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. สอบนักเรียนรับทุนไปญี่ปุ่น 10 ทุนทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ช่อง 11 ได้นำเสนอข่าว สพฐ. นำระบบสอบออนไลน์มาใช้สอบนักเรียนชิงทุนไป­ศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์ที่ประเทศญี่ปุ่น กลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และกลุ่มโรงเร­ียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสนามสอบและเป็นแม่ข่ายในการจัดสอบออนไ­ลน์พร้อมกันทั่วประเทศ โดยใช้ระบบคลังทฤษฎีความรู้ของ สมป. สพฐ.

 

 

 

อ่านต่อ...